כאשר מדברים על רישום סימון של מסחר, מדברים על מערכת אשר באמצעותה עושים זאת והיא למעשה מקנה סימן ותחזוקה של הדבר באמצעות טופס ותשלום אגרה שעושים את זה פשוט ונכון.

האם כל אחד יכול לקבל סימון שכזה?

כאשר מבקשים/ דורשים רישום סימן מסחרי הוא בדרך כלל יינתן לבעלים עצמם אשר מתפקידם להגיש את הבקשה לרישום.

הבעלים צריכים להיות רשומים וכאלה שכבר הגישו סימן מסחר דומה למסחר הבינלאומי שמתייחס לאותו דבר שעליו הם רוצים להטביע את הרישום.

איזה מסמכים צריך כדי ליישם רישום תקין?

על מנת שיהיה אפשר ליישם רישום תקין יש למלא טפסים מסוימים וביניהם טופס אם אם שתיים ואם מדובר במשהו שמצריך את התערבותה של ארצות הברית אזי יידרש למלא גם את טופס אם אם שמונה עשרה.

כיצד משלמים עבור הרישום?

התשלום בגין הרישום הבינלאומי יתבצע ישירות אל המשרד הבינלאומי וזאת יתרחש על פי ההנחיה שתידרש בטופס עצמו כאמור טופס אם אם שתיים.

במחלקת סימני המסחר ייגבה התשלום שהוא אגרה לכל דבר וזאת בגין העברת הבקשה לטיפול גם על ידי המשרד הבינלאומי.

את האגרה יהיה ניתן לשלם גם בצורה מקוונת דרך אתר הגשה תחת סימן של פניות מתאימות לבקשת מסחר WIPO.

בסיומו של התהליך תועברו למחלקת התשלומים אך חשוב לדעת, במידה ואתם לא אנשים פרטיים ולא תצטרכו מיופי כוח תוכלו לעשות זאת בשיטה הזאת, שאחרת לא תוכלו לבצע את הדברים כפי שהם נכתבו כאן.

כאמור, באמצעות שירות ייעודי לתשלומים תוכלו לבחור את האגרה המתאימה ולשלם איך שרק תבחרו לרבות תשלום באמצעות הדואר.

עם זאת כשאתם משלמים חשוב שתדעו, לתשלום שלכם לא תתווסף חובה לשלם מס ערך מוסף  ומכאן מבינים כי לא יידרש משום גוף להפיק לכם בהתאם חשבוניות מס.

עם זאת אתם בהחלט יכולים לנסות ולדרוש שיכירו בדבר הזה כהוצאה וזאת לפי פקודות מס ההכנסה.

בסופו של דבר, לאחר שהפנייה תיקלט במערכת, זה יועבר לטיפול במחלקת המסחר שם יבדקו את הבקשה ואם יהיו חסרים פרטים ייצרו עמכם קשר.